Політика конфіденційності

1. Загальні положення
1.1. Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку проект Bestinvestpro.com може отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сервісів сайту.
1.2. Використання сервісів Bestinvestpro.com означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації.
1.3. У разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання сайту.
1.4. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Bestinvestpro.com. Ресурс не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на сайті.

2. Визначення термінів
2.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
2.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, яка відноситься  прямо або побічно до певної фізичній особи.
2.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія або сукупність дій, що здійснюються з персональними даними, включаючи збір, систематизацію, зберігання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних.
2.4. «Користувач сайту – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет
2.5. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
2.7. «IP-адреса» – унікальний мережеву адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

3. Персональна інформація
3.1. У цій Політиці під персональною інформацією розуміється:
3.2. Інформація, яка надаєься користувачем самостійно, включаючи персональні дані користувача. Такі дані можуть надаватися при реєстрації користувача на сайті або подальшого редагування профілю.
3.3. Дані, які передаються в автоматичному режимі.
В даному випадку мова може йти про параметри і налаштування інтернет-браузерів, IP, cookie, місце знаходження користувача. На відміну від персональних даних, така інформація носить знеособлений характер.

4. Цілі обробки персональних даних
Персональну інформацію Користувача сайт обробляє в наступних цілях:
4.1. Поліпшення якості сайту і сервісів, що надаються їм, зручності їх використання, розробка нових сервісів;
2.5. Проведення статистичних та інших досліджень на підставі знеособлених даних.

5. Умови обробки персональної інформації користувачів
Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків, коли користувач добровільно надає інформацію про себе для загального доступу.
Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам тільки в таких випадках:
5.1. Користувач погодився на такі дії;
5.2. Передача передбачена в рамках встановленої законодавством країни процедури;

6. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача
6.1. Сайт Bestinvestpro.com вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, копіювання, зміни, знищення, блокування, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею з боку третіх осіб.

7. Додаткові умови
7.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.